Over ons

De initiatiefnemers

De initiatiefnemers Leo Heldens en Sef Hendrikx begonnen in november 2018 met een droom. Zij wilden een kleinschalige leef- en woongemeenschap ontwikkelen in Venray, waar goed nabuurschap, zorg voor elkaar als het nodig is, het delen van gebruiksgoederen (auto, wasmachine, tuin e.d.) en gemeenschappelijke ruimten gerealiseerd kunnen worden. Coôperatie Villa Romana zet zich in voor het inhoudelijk beheer van een gemeenschappelijke woonvorm.

De visie

Coöperatie Villa Romana zet zich in voor het inhoudelijk beheer van een gemeenschappelijke woonvorm. Coöperatie Villa Romana streeft naar een hoge mate van betrokkenheid, leefbaarheid, duurzaamheid en sociaal engagement. De gevarieerde en betaalbare huisvesting wordt op een verantwoorde manier en in nauwe samenwerking met Steenvlinder gerealiseerd. De bewoning kenmerkt zich door collectiviteit, zelfbeheer, plus functies, individualiteit en gemeenschappelijkheid.

De missie

Kernwaarden: betrokkenheid, betrouwbaarheid, openheid, samenwerking en doeltreffendheid. De kernwaarden weerspiegelen onze identiteit en bepalen voor een belangrijk deel onze houding en gedrag. Coöperatie Villa Romana ontwikkelt zich naar een coöperatie die toonaangevend is in kwalitatief goed wonen; werkt effectief en efficiënt; is proactief, ondernemend en flexibel; heeft oog voor het individu; kan snel inspelen op ontwikkelingen, kansen en mogelijkheden en is in staat deze daadwerkelijk te benutten. Coöperatie Villa Romana is in balans. Wonen en genieten van het leven. Coöperatie Villa Romana maakt zich sterk om de bewoners een thuis te verschaffen, maar ook een plek waar het prettig thuiskomen is. Het is binnen de woongemeenschap geven en nemen. Dit is afhankelijk van de capaciteiten en levensfase van de bewoner. Een evenwicht tussen individualiteit en gemeenschappelijkheid vastgelegd in normen, waarden en regels. In de statuten van Coöperatie Villa Romana worden de Missie en Visie van de Coöperatie Villa Romana concreet uitgewerkt aangegeven. Het gaat daarin om de uitwerking in concrete hanteerbare regels voor de bewoners. Uitwerking van Betrokkenheid, Betrouwbaarheid, Openheid, Samenwerking, Doeltreffendheid, Normen, Waarden en Regels.