Inschrijven

Om te kunnen reageren op een woning bij Villa Romana moet u ingeschreven staan.
Betaal het inschrijfgeld door overmaking van eenmalig bedrag van € 25,- op het rekeningnummer; NL48 RABO 0374 5695 41 van Villa Romana

Persoonlijke gegevens aanvrager

Persoonlijke gegevens partner

Samenstelling van het huishouden

  • Persoonlijke gegevens aanvrager
  • Persoonlijke gegevens partner
  • Samenstelling van het huishouden

Persoonlijke gegevens aanvrager

Achternaam

Voornaam

Adres

Postcode/Woonplaats

Geboortedatum

Geboorteplaats

Geslacht:

Nationaliteit

Beroep

Email

Telefoon

Burgerlijke staat

Persoonlijke gegevens partner

Achternaam

Voornaam

Geboortedatum

Geboorteplaats

Geslacht

Nationaliteit

Beroep

Email

Telefoon

Samenstelling van het huishouden

Samenstelling van het huishouden

Aantal inwonende kinderen:

Leeftijden:

Aantal andere inwonende

Leeftijden: