Villa Romana

Het antwoord op actief ouder worden!

Zelfstanding samenwonen

Villa Romana biedt de mogelijkheid om “ zelfstandig samen te wonen”. Dat houdt in dat iedere deelnemer een eigen woning(koop of huur) met daarbij alle faciliteiten(keuken, wc, bad etc.) heeft en daarnaast gebruik kan maken van gemeenschappelijke verblijfsruimte: keuken, bibliotheek, vergaderruimte, verzorgingsruimte, sportkamer en muziekkamer. Ook worden er hotelkamers ingericht voor familie en/of vrienden die willen overnachten

Er zal een variatie in leeftijd van de bewoners zijn. Dat is belangrijk. Als er een appartement of woning vrijkomt en we een nieuwe huurder-eigenaar zoeken, worden de kandidaten besproken op de bewonersraad. Daarbij houden we onder meer in de gaten dat we niet langzaam evolueren naar een groep met enkel hoogbejaarden

Het Project

Parc Romana zal gerealiseerd worden in het kloostergebouw en tuin van de Zuster Ursuline aan de Merseloseweg, op 10 minuten van het centrum van Venray. Het project omvat appartementen in het klooster en houten woningen in de tuin die allen gebruik kunnen maken van de gemeenschappelijke faciliteiten:

Start planvorming
Zomer 2022
Start Verkoop
Eind 2023
start bouw
Begin 2024


In samenwerking met:

3d Impressie

hieronder vind u een 3d video impressie van Villa Romana.

Leefgemeenschap

Het wonen in een leefgemeenschap is niet voor iedereen weggelegd. Het is echt een keuze om zo oud te willen worden. Je moet bereid zijn om actief deel te nemen aan het leven in de woongemeenschap met behoud van je eigen vrijheid en keuzemogelijkheden. Kunnen communiceren is een belangrijke voorwaarde om te kunnen deelnemen in de woongemeenschap. Deelnemers die nog zelfstandig kunnen functioneren en voor zichzelf kunnen zorgen zijn ook van harte welkom binnen de woongemeenschap.

Voor mensen met een zware zorgnood die permanent toezicht nodig hebben, is Cohousing moeilijker. Binnen de woongemeenschap is sprake van warm nabuurschap en sociale controle, wat voor een veilige omgeving zorgt, maar de woongemeenschap kan geen professionele (dag)verzorging bieden.

Toelating

Om in de woongemeenschap te kunnen wonen is het lidmaatschap van de Coöperatie Villa Romana een vereiste. Als lid werk je samen met de andere leden aan de kwaliteit van de woongemeenschap. Dat is een doorgaand proces. De woongemeenschap is jouw woongemeenschap. Je voelt je daarvoor verantwoordelijk. Je wilt deel zijn van deze samenleving.

Je wilt er graag leven en wonen. Je geeft zorg aan bewoners van jouw woongemeenschap die dat nodig hebben, die dat vragen.Je wilt eventueel spullen en ruimtes delen met andere bewoners van de woongemeenschap. Je helpt mee aan het beheren en onderhouden van de algemene binnen- en de algemene buitenruimtes.Je participeert in de woongemeenschap door initiatieven te nemen en deel te nemen aan activiteiten die de gemeenschap ontwikkelt.

Nieuws

.